español  | galego 
Foto
 »  Residuos »  Servizos »  Recollida de aceites

Aceites fritos y usados

RECOLLIDA DE ACEITES DA HOSTALERIA


O Consorcio As Mariñas asinou  un convenio coa empresa Protección Medioambiental,S.L. (PMA,S.L.), ésta como xestora autorizada para a recollida e reclicado de aceites de consumo doméstico e aceites minerais usados.

A recollida selectiva de aceites fritos e minerais usados é unha actuación comprendida no marco na lexislación en materia de medioambiente, normativa que, por outra banda, prohibe explicitamente os vertidos á rede de saneamiento de substancias líquidas que podan poñer en perigo para a saúde humana e atentar contra o mediambiente.

No  caso de aceites fritos usados, tratase de aceites de uso doméstico procedentes de elaboración e transformación de alimentos en empresas de hostelería, colexios, hospitais, comunidades de veciños,etc.

Os contedores son entregados de balde por á empresa xestora a todos aqueles  establecementos ou comunidades co soliciten a través dos servizos medioambientais do propio Consorcio.

A frecuencia do servizo será determinada polo uso dos colectores,segundo as necesidades y garántase a súa  recollida sempre cos establecementos ou comunidades de veciños así o demanden.

Respecto dosaceites minerais usados, trátase de establecer a recollida selectiva de aceites minerais procedentes da labor de talleres e garaxes, e  nun futuro immediato ampliar a outros consumidores.

En ámbolos dous casos o Consorcio As Mariñas realizou campañas informativas para concienciar á cidadanía  e o sector da hostelería e  talleres e garaxes.Mantense un proceso de seguimento periódico do cumplimiento e grado de satisfacción do usuario.

Consorcio As Mariñas Lugar de Bos, Naves O Carballalll nº4 15640 Guisamo, Bergondo (A Coruña) Tlf. 981 784 704 info@consorcioam.org
RGporn.com - Download Porno HD